COMPONENŢA NOMINALĂ
A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BEICA DE JOS


    
Ultima actualizare
21.07.2016
COMISIILE DE SPECIALITATE
ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BEICA DE JOS

1.Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism:
    a) Domnul TROPOTEI EMANOIL
    b) Domnul IACOB NICOLAE
    c) Domnul GHEORGHE ALEXANDRU-VLADIMIR
    d) Domnul COASTĂ LIVIU-VIOREL
    e) Domnul ILIEŞ VICTOR

2.Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport:
    a) Domnul BORDA VASILE 
    b) Domnul KADAR ISTVAN
    c) Domnul URS MARCEL-NICOLAE

3.Comisia juridică şi de disciplină, protecţie mediu şi turism:
    a) Domnul OPREA CRĂCIUN
    b) Domnul FÁBIAN LÁSZLÓ
    c) Domnul BEMBE NICOLAE


Numele şi prenumele
Fabian Laszlo
Bembe Nicolae
Borda Vasile
Gheorghe Alexandru Vladimir
Oprea Crăciun
Iacob Nicolae
Ilieș Victor
Kadar Istvan
Tropotei Emanoil
Urs Marcel Nicolae
Coastă Liviu Viorel

Calitatea
viceprimar / consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local

Apartenenţa politică
UDMR
ApMs
USL
Partidul Poporului Dan Diaconescu
USL
USL
USL
ApMs
USL
Asociația Partida Romilor Pro-Europa
Partidul Poporului Dan Diaconescu


Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro